آیا میدانید نماینده حقوقی شما کیست ؟

آیا میدانید نماینده حقوقی شما کیست ؟

“پیشرفته ترین سیستمهای قضائی دنیا، اگرنتوانند عدالت را برای عموم مردم ارائه دهند، مردود میباشند. بنابر این عدالت قضائی بسیار حائز اهمیت است”

گفتار بالا از کلمات عالیجناب بورلی مکلاخلین، رئیس دیوان عالی کانادا میباشد، که به روشنی اهمیت دسترسی به سیستم قضائی برای آنان که احتیاج مبرم به آن را دارند، نشان میدهد.

تأکید میگردد که دسترسی به عدالت زمانی برآورده میشود که نماینده حقوقی شما مدارک و صلاحیت های لازم را برای برآورد این مهم داشته باشد.

در ایالت انتاریو، سه گروه حرفه ائی وجود دارند که میتوانند به موکلین کمک و یا نمایندگی آنان را به عهده گیرند:

۱. وکلای حقوقی که مجوز وکالت دارند و مسئول به رعایت قوانین کانون وکلای کانادا میباشند.

 دستیار وکیل (پارالیگال) که دارای جواز بوده و آنان هم مسئول به رعایت قوانین کانون وکلای کانادا میباشند.  .۲

ICCRC  مشاورین مهاجرت در زمینه قوانین مهاجرت، تحت مجوز صادر شده از .۳

در حالی که هر سه گروه حقوقی نامبرده میتوانند به موکلین خود در موارد مختلف کمک نمایند، محدودیتهائی در محور فعالیتهای    حرفه ای برای پارالیگال ها و مشاورین مهاجرت وجود دارد.

بنابراین حائز اهمیت میباشد که اشخاص مطلع باشند که هر یک از این گروه ها چه میزان توانائی یا عدم توانائی در مورد انجام امور حقوقی دارند، و اشخاص در زمان نیاز به کمک در امور حقوقی و قضائی بتوانند آگاهانه انتخاب کنند.

دوره های آموزشی تکمیلی، برای هر یک از نمایندگان حقوقی مجاز 

وکلا

وکلائی که جواز وکالت در انتاریو را دارند، باید مدارک ذیل را داشته باشند:

 ۱. دارای مدرک لیسانس ۲. 

۲. دارای آموزشهای تخصصی حقوق: 

  . . گذراندن حد اقل دوره سه ساله حقوق در یکی از دانشگاه های مورد تأیید کانون وکلای کاناداa

(NAC)  .دارای تأییدیه از کمیته ملی تشخیص مدارک برای مدارک خارج از کشورb

۳ . تکمیل موفقیت آمیزدوره دریافت فرآیند جواز، که شامل

) کار آموزی عملی a( 

     1 . برنامه کار آموزی – ١۰ ماه دوره مشغوایت کاری، تحت عنوان وکیل تحت آموزش، در یک سازمان حقوقی و زیر نظر مستقیم یک وکیل: یا 

  1. 11. برنامه کارورزی حقوقی – شامل چهار ماه دوره آموزشی و چهار ماه کارورزی: و

      موفقیت در آزمون دریافت جواز – امتحان دریافت جواز برای وکلالت و دریافت جواز برای ارائه مشاوره حقوقی(b(   

 

 دستیار وکیل (پارالیگال)

پارالیگال ها که دارای مجوز کار در ایالت انتاریو هستند، میبایست مدارک ذیل را دارا باشند:

) کامل نمودن دوره پارالیگال در یکی از کالج های انتاریو (برنامه ۱  تا ۲ ساله)a

گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزشی کار عملی به مدت ١۲۰ ساعت تحت نظر مستقیم یک وکیل یا پارالیگال )b

 موفقیت در آزمون دریافت جواز  دستیار وکیل (پارالیگال)(c

مشاورین مهاجرت

مشاورین مهاجرت که دارای جواز ارائه خدمات مهاجرتی در ایالت انتاریو را هستند، میبایست مدارک ذیل را دارا باشند:

  1. a) گذراندن دوره آموزشی مورد تأیید (که از ۶ تا ۹ ماه متغیر میباشد و میتوان این دوره را بطور کامل از طریق کامپیوتری “آن لاین” طی نمود.

) موفقیت در آزمون دریافت جواز از   CRCCI : و b

 موفقیت در امتحان پروفشنسی زبان  انگلیسی.(c

 

چه اموری را هر یک از این مشاورین حقوقی میتوانند برای شما انجام دهند:

وکلا

گر چه وکلا قادر به فعالیت در کلیه زمینه های حقوقی میباشند، ولی اکثریت آنان تمایل به تمرکز در زمینه های تخصصی دارند. اگر چه لیست ذیل شامل کلیه شاخه های حقوقی نمیباشد، وکلای دارای  جواز معتبر از کانون مربوطه، میتوانند در زمینه های زیرین فعالیت نمایند:

 ارائه مشاوره های حقوقی در  قوانین زمینه های مربوطه*

 نمایندگی موکلین در کلیه سطوح دادگاه ها و دیوان های اداری مربوطه*

 تهیه و تنظیم مدارک حقوقی*

* مذاکره جهت حل اختلافات حقوقی

 در زمینه قوانین مهاجرت، وکلا میتوانند از جانب متقاضیان داخل یا خارج از کشور، تقاضای مهاجرت نمایند.*

 

دستیار وکیل (پارالیگال)

پارالیگالها فقط میتوانند در زمینه های خاصی از مسائل حقوقی ، که در محدمده بعضی از بخش های حقوقی و در سطوح بعضی از دادگاه ها و دیوان های اداری قرار دارند، به اشخاص کمک نمایند. ایشان میتوتنند نماینده شما باشند در:

* اختلافات حقوقی در دادگاه رسیدگی به اختلافات تا سرحد خسارت  ۲۵۰۰۰

*حضور در دادگاه های انتاریو که در ارتباط با مسائل مربوط به قانون تخلفات شهری، مانند تخلفات رانندگی میباشد.

* در امور مربوط به قوانین جنایی، تنها در ارتباط با جرمهای اختصاری، که حد اکثر مجازات آن از شش ماه زندان تجاوز نکند و یا سرقت زیر   ۵۰۰۰ باشد . و

* حضور در دیوان های اداری، در جهت امور مهاجرت و پناهندگی و کمیسیون خدمات مالی انتاریو.

 

اشاصی که دارای مدرک پارالیگال هسنتد مجاز میباشند که موارد ذیل را در زمان نمایندگی مشتریان، جهت موارد بالا ارائه دهند:

* ارائه مشاورتهای حقوقی در امور حقوقی ، مسئولیتها و حقوق اشخاص در رابطه با مراحل مربوطه یا مطلب مربوطه در مراحل حقوقی، طبق اشارات بالا:

* تنظیم مدارک یا کمک در تنظیم مدارک مورد لزوم در مراحل قانونی.

* مذاکرات از جانب اشخاصی که طرف مراحل دعاوی حقوقی باشند.

* در زمینه قوانین مهاجرت، پارالیگانها صرفأ متوانند در زمانی که پرونده در اداره مهاجرت و پناهندگی در حال بررسی میباشد کمک نمایند. آنها نمیتوانند تقاضای مهاجرت از جانب متقاضیان ارائه نمایند.

 

مشاورین مهاجرت

مشاورین مهاجرت فقط در زمینه آماده نمودن و ثبت مدارک در هیئت مهاجرت و پناهندگی، هیئت پژوهش، بخش حمایت از پناهندگان و بخش رسیدگی به پژوهشهای پناهندگان مجاز به ارائه خدمات میباشند.

 

اطمینان حاصل نمائید که در زمان اختیار نمودن نماینده حقوقی، شخص مورد نظر دارای شرائط مشخصه و لازمه  باشد

تارنماهای ذیل جهت مشخص کردن نوع معلومات و معرفه های لازم، برای بکار گرفتن نماینده حقوقی مورد نظر به شما راهنمائی مینمایند . اشخاصی که خدمات حقوقی خود را جهت احتیاجات حقوقی ما ارائه میدهند، میبایست نامشان در فهرست ذیل به عنوان شخص واجد شرائط ذکر شده باشد.

 

گروه نمایندگان مجاز               محدوده قضائی مجاز           فهرست رایانه اعضاء

                                      جهت مشاوره مهاجرت           

وکلا                                 انتاریو http://www2.lsuc.on.ca/LawyerParalegalDirectory/loadSearchPage.do                                                                    

پارالیگال                            انتاریو    

 http://www2.lsuc.on.ca/LawyerParalegalDirectory/loadSearchPage.do                                                                                                       

مشاورین مهاجرت               سر تا سر کاناد

      http://secure.iccrc-crcic.ca/search-new/EN 

 

)    ICLP انجمن متخصصین ایرانی کانادائی  (

مفتخر است که در تاریخ 7 فوریه 2016 از ساعت 11 صبح الی 1 بعد ازظهر در مرکز شهرداری نورس یورک ، در یک سمینار آموزشی مهماندار شما  باشد ، در راستای پاسخ به سئوالات شما و یا جهت ارائه راهنمائیهای کلی در زمینه مسائل حقوقی.

لطفأ شرکت خود را در این گردهمائی حد اکثر تا ساعت 5 بعد از ظهر، 1 فوریه 2016 ، به  ——— اطلاع دهید