اقامت موقت

 • ویزای توریستی
 • ویزا برای مقاصد تجاری
 • ویزای تحصیلی
 • سوپر ویزا (ویژه والدین، پدر بزرگها و مادر بزرگها)
 • انواع مجوزهای کار
 • درخواست مجوز استخدام کارگر خارجی (LMIA)
 • برطرف نمودن عدم پذیرش ناشی از پرونده‌های پزشکی، جرائم سنگین، و یا اظهارات خلاف واقع
 • مسائل مرتبط با ورود به مرزهای کانادا (حتی با داشتن ویزا)
 • مجوز اقامت موقت (ویژه کسانی که از مجاری عادی اجازه ورود یا اقامت در کانادا را ندارند)

اقامت دائم

 • حمایت (اسپانسر) خانوادگی
 • تقاضای کارآفرینی (در سطح فدرال و استانی)
 • تقاضای سرمایه‌گذاری (در سطح فدرال و استانی)
 • نیروی کار خوداشتغال (در سطح فدرال و استانی)
 • نیروی کار ماهر (در سطح فدرال و استانی)
 • کسانی که سابقه کار در کانادا داشته باشند
 • برنامه ورود سریع
 • برنامه‌های کاندیدای استانی
 • کسانی که از کودکان، بیماران، سالخوردگان، و معلولین مراقبت می‌کنند
 • پرونده‌های موارد انسان دوستانه
 • برطرف نمودن عدم پذیرش ناشی از پرونده‌های پزشکی، جرائم سنگین، و یا اظهارات خلاف واقع
 • برطرف نمودن عدم پذیرش ناشی از رعایت نکردن شرط اقامت
 • انصراف از اقامت دائم

استیناف و استماع دادرسی

 • تقاضای بررسی مجدد پرونده
 • تقاضای دادرسی بر اساس تسلیم مدارک محکم‌تر
 • تقاضا جهت بازنگری قضایی
 • پاسخ به تحقیقات مرتبط با رد صلاحیت اقامت و اظهارات خلاف واقع
 • پرونده‌های مربوط به بررسی باطل شدن اقامت
 • تقاضای استیناف مرتبط با موارد حمایتی (اسپانسر)
 • تقاضای استیناف مربوط به اخراج از خاک کانادا
 • تقاضای توقف حکم اخراج (در صورت نیاز، بصورت فوری)

بازداشت و اخراج

 • دادگاه بررسی نیاز به بازداشت، بمنظور اخراج
 • تقاضای تعویق حکم اخراج از دولت کانادا (CBSA)
 • تقاضای توقف حکم دادگاه فدرال مبنی بر اخراج (در صورت نیاز، بصورت فوری)
 • ارزیابی خطرات ناشی از اخراج از کانادا
 • مجوز اقامت موقت (ویژه کسانی که از مجاری عادی اجازه ورود یا اقامت در کانادا را ندارند)
 • پرونده‌های موارد انسان دوستانه

کارت اقامت دائم

 • تقاضا برای صدور کارت اقامت دائم جدید، گم شده، و یا مسروقه
 • تقاضا برای تجدید کارت اقامت دائم
 • معافیت از شروط اقامت بنا به دلایل انسان دوستانه
 • اجازه ورود به خاک کانادا برای کسانی که کارت اقامت دائم معتبر ندارند
 • انصراف از اقامت دائم

امور شهروندی و تابعیت

 • تقاضا برای تابعیت کانادا
 • تقاضا برای معافیت از شروط تابعیت
 • تقاضا برای دادرسی مرتبط با مسائل تابعیت
 • پاسخ به ابلاغیه قصد لغو تابعیت کانادا
 • تقاضا برای بازنگری قضایی