اهمیت باز شدن دفتر خدمات ویزای کانادا در ایران

page-032

دولت کانادا می خواهد شبکه دفاتر خدمات ویزا را در سراسر جهان توسعه دهد.

از سال 2000 این دفاتر با نام Visa Application Centre- VAC در کشورهای مختلف وجود دارند، از آنجا که بسیار موثر بوده اند و با توجه به شمار بالای متقاضیان ویزای کانادا، دولت می خواهد تعداد این مراکز را به 149 دفتر برساند.

پیش بینی می شود تا سال 2019، بالغ بر 96 درصد متقاضیان ویزای کانادا در سراسر جهان به این دفاتر دسترسی داشته باشند.

خانم پانته آ جعفری وکیل دادگستری کانادا و متخصص مهاجرت که به خوبی با حجم بالای متقاضیان ویزای کانادا آشنایی دارد در این رابطه به سلام تورنتو گفت:

«در سالهای اخیر بسیاری از کشورها، از جمله کانادا، سعی کرده اند با ایجاد این قبیل دفاتر در سراسر جهان به یاری کسانی که قصد سفر به این کشورها را دارند پرداخته کار آنها را تسهیل کنند.»

دفاتر VAC چه سرویس هایی به متقاضیان ویزا می دهند؟
پانته آ جعفری در پاسخ به این سئوال گفت: «دفاتر خدمات ویزا توسط کمپانی های «پارتی سوم» (Third Party Service Providers) اداره می شوند. این کمپانی ها مجاز هستند تا سرویس های خاصی را، در چارچوب قرارداد رسمی که با وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا دارند، به متقاضیان ویزای کانادا ارائه دهند.»

پانته آ جعفری: «یک خانواده چهار نفری در ایران را در نظر بگیرید که متقاضی سفر به کانادا هستند ـ زن و شوهر و دو فرزند. از آنجا که اکنون کانادا از افراد بالای 14 سال خواستار انگشت نگاری است، پس چنین خانواده ای باید هر چهار نفر به کشوری مثل ترکیه یا ارمنستان یا دوبی بروند تا انگشت نگاری شان را انجام دهند، و وقتی اپلی کیشن آنها قبول می شود باید یا خودشان مجددا بروند و پاسپورتشان را بدهند تا مهر بخورد و یا آژانسی را برای این کار استخدام کنند، در موارد زیادی هم که مدارک ناقص باشد باید متقاضی دست به سفرهای دوم و یا سوم یا چهارم بزند، پس وجود دفتر خدمات ویزا در ایران می تواند کمک بسیار بزرگی برای متقاضیان ایرانی باشد.»

پانته آ جعفری:
«یک خانواده چهار نفری در ایران را در نظر بگیرید که متقاضی سفر به کانادا هستند ـ
زن و شوهر و دو فرزند.
از آنجا که اکنون کانادا از افراد بالای 14 سال خواستار انگشت نگاری است، پس چنین خانواده ای باید هر چهار نفر به کشوری مثل ترکیه یا ارمنستان یا دوبی بروند تا انگشت نگاری شان
را انجام دهند، و وقتی اپلی کیشن آنها قبول می شود باید یا خودشان مجددا بروند و پاسپورتشان را بدهند تا مهر بخورد و یا آژانسی را برای این کار استخدام کنند، در موارد زیادی هم که مدارک ناقص باشد باید متقاضی دست به سفرهای دوم و یا سوم یا چهارم بزند، پس وجود دفتر خدمات ویزا در ایران می تواند کمک بسیار بزرگی برای متقاضیان ایرانی باشد.»

دفاتر VAC به عنوان واسطه، بین متقاضیان و سفارت کانادا، در امور کنسولی عمل می کنند.

پانته آ جعفری معتقد است وجود حداقل یک دفتر VAC در ایران می تواند کمک شایانی به متقاضیان ویزای کانادا در ایران بکند.

او می گوید: «این دفاتر فقط برای متقاضیان ویزای کانادا و متقاضیان مهاجرت به کانادا است. این دفاتر برای شهروندان ایرانی ـ کانادایی نیست، برای امور مربوط به پاسپورت کانادا نیست، بلکه برای متقاضیان ویزا است، برای مثال انگشت نگاری از متقاضیان ویزا را انجام می دهند، پرونده و مدارک را تحویل می گیرند، از کسانی که اقامت کانادا را دارند و نیاز به مدارک سفر Travel document دارند، اپلی کیشن شان را تحویل می گیرند، و آنگاه که اپلی کیشن ها قبول شدند، پاسپورت متقاضی را تحویل می گیرند تا بفرستند برای سفارتخانه هاو کنسولگری های کانادا که مهر ورود زده شود، و بعد آن را به متقاضی تحویل می دهند.»

در حال حاضر کانادا در ایران نه دارای سفارت است، نه دارای کنسولگری، و نه دارای دفتر خدمات ویزا؛ بـه همیـن خاطـر ایرانیانی کـه می خواهند به کانادا سفر کنند، نظیر بستگان ایرانی ـ کانادایی ها، و یا ایرانی هایی که متقاضی مهاجرت به کانادا هستند، برای دادن اپلی کیشن و انجام امور مربوطه باید از ایران خارج شوند و به یکی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه، ارمنستان و یا دوبی بروند، و گاهی مجبور می شوند چند بار این سفر را تکرار کنند.

پانته آ جعفری که به خوبی با این مسائل آشنا است می گوید:
«از آنجا که در ایران حتی دفتر خدمات ویزا هم وجود ندارد، ایرانیان متقاضی باید دست به این سفرها بزنند که هم کار پر زحمتی است و هم پر هزینه. و برای بعضی پدر و مادرها که به تنهایی نمی توانند به این سفرها بروند و نیاز به همراه دارند هزینه آن خیلی بیشتر می شود.»

با توجه به همین نکات است که پانته آ جعفری از همه دعوت می کند تا با ارسال ایمیل و امضای پتیشن (با مراجعه به لینک زیر) از دولت کانادا بخواهند که یک دفتر خدمات ویزا در ایران ایجاد کند.
http://www.iccongress.ca/vac

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید با خانم پانته آ جعفری با شماره تلفن 0650-825-416 تماس بگیرید.